Huittisten kaupunki: Hallinto haltuun – kustannukset kuriin

Huittisten kaupungin kehittämishanke keskittyy yksityistiehallinnon parantamiseen. Huittisten ja Vampulan alueella on 171 yksityistä tiekuntatietä ja 84 metsäteitä hoitavaa tiekuntaa, jotka ylläpitävät 275 kilometrin pituista haja-asutusalueen tieverkon ”hiussuonistoa”. Syrjäkylien alenevan väestökehityksen johdosta tiekuntien hallintoon ja teiden kunnossapitoon löytyy entistä vähemmän työvoimaa. Tiekunnat eivät usein tunne yksityistielain vaatimuksia, ja esimerkiksi tieyksikköluettelot eivät valtaosalla tiekunnista ole ajan tasalla. Vuoden kestävän hankkeen tavoitteena on aktivoida tiekuntia ja kehittää yksityistieverkon rakennetta yhdistelemällä tiekuntia tarkoituksenmukaisemmiksi kokonaisuuksiksi. Näin turvataan yksityisteiden kunnossapito ja kustannusten oikeudenmukainen jakaminen tieosakkaiden kesken.
YHTEYSHENKILÖ: Paavo Törmälä, P. 044 5604 236