Hämeenyrö-Seura ry:F.E.Sillanpään museoiden ja Myllykolun kesäteatterin kunnostushanke

Esiselvityshankkeessa laaditaan suunnitelma F. E. Sillanpään kulttuurimiljöön kunnostamiseksi. Ydinalueella sijaitsevat Myllykolun kesäteatteri ja museo sekä kirjailijan nuoruudenkoti Töllinmäki. Hankkeessa suunnitellaan museorakennusten ennallistaminen, teatterin uudisrakentaminen sekä näyttelijöiden ja yleisöpalvelutilojen rakentaminen. Tavoitteena on nobelkirjailijan kulttuuriperinnön vaaliminen ja Sillanpään kylien matkailullinen elävöittäminen.

YHTEYSHENKILÖ: Esa Koivunen, P. 050 324 5199