Hämeenkyrön kunta: Lasten ja nuorten kultuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä ä

Kunnan kulttuuripalveluiden kehittämishankkeessa satsataan lasten- ja nuortenkulttuuriin. Tavoitteena on synnyttää kunnan kulttuuripalveluiden, yksityisten ja kolmannen sektorin kulttuurintuottajien sekä koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden välille yhteistyömalli, jolla järjestetään 1-15-vuotiaille lapsille ja nuorille kulttuurielämyksiä hoito- ja koulupäivän aikana. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on tuottaa 116 tapahtumaa 1700 lapselle ja nuorelle.
YHTEYSHENKILÖ: Pirkko Pilvinen, P. 050 521 5142