Hämeenkyrön kunta: F.E. Sillanpään 120-vuotisjuhlavuosi

Hämeenkyrön kunnan sivistyspalveluiden hankkeessa ryhdytään luomaan sisältöä kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksymälle kulttuurikunta-aloitteelle. Hankkeen tavoitteena on kulttuurialan toimijoiden verkostojen vahvistaminen sekä paikallisesti että maakunnallisesti. Pyrkimyksenä on samalla lisätä koulujen, päiväkotien ja kotien taidekasvatusta ja paikkakunnan kulttuurialan yrittäjyyttä. Hankevetäjän tehtäviin kuuluvat myös F.E. Sillanpään syntymän 120-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestäminen ja Myllykolun kesäteatterialueen edellyttämien rakennushankkeiden valmistelu.
YHTEYSHENKILÖ: Kauno Perkiömäki, P. 050 554 2412