Hämeenkyrön kunta: Esiselvitys Strata-taidekaavasta

Esiselvityshankkeessa laaditaan taidekaava Pinsiön alueen ja Maisematien harjujen käytöstä poistettujen sorakuoppien maisemoinnista kulttuurin keinoin. Jo 1990-luvun lopulla Pinsiön monttuihin rakennettiin kaksi kansainvälisesti merkittävää maataideteosta: Yltä ja Alta sekä Puuvuori. Yhteistyössä alueen maanomistajien, asukkaiden ja yhteisöjen kanssa laadittavan Strata-taidekaavan tavoitteena on tehdä Pinsiön ja Maisematien alueesta ainutlaatuinen maa- ja ympäristötaidekohde koko maailmassa.
YHTEYSHENKILÖ: Pekka Ruuska, P. 040 763 4369