Viljakkalan Haveri ry: Haverin ohjelmapalveluiden kehittämishanke 1.1.04 – 31.12.04

Viljakkalan Haveri ry:n hankkeessa kehitetään Haverin kaivosalueen ohjelmapalveluita. Hankkeen aikana järjestetään toiminnallisia yleisötapahtumia, työnäytöksiä ja seminaareja kaivostoimintaan, metallien jalostukseen, malminetsintään, kivenkäsittelyyn, geologiaan ja kullanhuuhdontaan liittyen. Erityistä huomiota kiinnitetään koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Keskeistä on myös kivitietouteen liittyvän, korkeatasoisen koulutuksen vakiinnuttaminen Haveriin. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Geologian tutkimuskeskus GTK ja Tampereen teknillisen yliopiston rakennusgeologian laboratorio.
YHTEYSHENKILÖ: Arja Ylimannela, P. 050-5433 913
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 35 000€
EU+valtio: 50 %
Kunnat: 10 %
Omarahoitus osuus: 40%
TE-keskuksen päätös: 17.3.2005