Vampulan kunta: Eläköön kylät 3.1.02 – 31.12.02

Vampulan kunnan Eläköön Kylät -hanke on jo neljäs Joutsenten reitin toimialueen koko kunnan kattava kyläsuunnitteluhanke. Hankkeen tavoitteena on suunnitelmallisen kylien kehittämistyön aloittaminen omaehtoisen kyläsuunnittelukierroksen avulla. Hankkeen toimesta toteutetaan kylien yhteisiä kokoontumisiltoja ja kyläkohtaisia hankeiltoja. Kyläläisten mielipiteitä kartoitetaan myös kirjallisella kyselyllä. Hankkeen tuloksena osallistuvat kylät saavat asiantuntijan avustuksella laaditut kyläsuunnitelmat, joihin kylien kehittäminen jatkossa perustuu. Hankkeen kustannusarvio on 100 000 mk, johon myönnettiin tukea 90 000 mk.
YHTEYSHENKILÖ: maaseutusihteeri Elina Kamppari, puh. 0400-724 710
Hankkeen tila: päättynyt
Kokonais budjetti: 16.819 €
EU+valtio: 75 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 10 %
TE-keskuksen päätös: 24.4.2002