Vampulalaisen Harjualueen luonto ja virkistys ry:n: Arteesisten kaivojen virtaamien ja veden laadun seuraaminen 14.5.02 – 31.12.02

Vampulalaisen Harjualueen luonto ja virkistys ry:n hankkeessa seurataan vuoden loppuun asti alueen arteesisten kaivojen virtaamia ja veden laatua. Yhdistyksen pelkona on, että Säkylänharjun alueelle suunniteltu Turun kaupungin tekopohjavesilaitoksen rakentamishanke vahingoittaa vesihuoltoa noin 60:ssä arteesisen kaivon varassa olevassa kotitaloudessa. Seuranta-aineistolla pyritään varautumaan mahdollisiin muutoksiin kaivovesien virtaamissa ja laadussa. Arteesiset kaivot ovat harvinaisia. Niitä voidaan rakentaa vain läpäisykykyisillä harjualueilla, joilla hiekkakerroksen alla on savikerros pysäyttämässä veden vajoamisen. Arteesinen kaivo rakennetaan painamalla putki paineistuneeseen vesikerrokseen, jolloin vesi pulppuaa ylös. Kansanomaiselta nimeltään arteesiset kaivot ovat Vampulassa lirikaivoja.
YHTEYSHENKILÖ: Tarja Pietilä, puh. 040 – 821 6557
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 13.450 €
EU+valtio: 70 %
Kunnat: 5 %
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 15.8.2002