Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri: Mikroyritysten kansainvälistyminen verkostoitumalla EU-markkinoille 12.11.03 – 31.12.05

Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetrin hankkeessa ryhdytään tukemaan Joutsenten reitin alle viiden työpaikan yritysten kansainvälistymistä kansallisella tasolla. Hanke perustuu Pirkanmaan Yrittäjien alueella tekemään esiselvitykseen, jonka vastaajista puolet oli kiinnostunut kansainvälistymään tai oli jo kokeillut sitä. Hankkeen tavoitteina on mikroyritysten verkosto- ja toimialalähtöinen verkottaminen partnerialueiden kanssa, yrityskummisuhteiden muodostaminen hankkeeseen osallistuvien maiden välillä sekä koulutusmateriaalin ja kansainvälistymisstrategian apuvälineistön tuottaminen mikroyritysten tarpeisiin. Hankkeessa on mukana kuusi seutua Suomesta, Ranskasta, Hollannista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista.
YHTEYSHENKILÖ: Jari Jokilampi, P. 0500-731 445
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: 68 855€
EU+valtio:
Kunnat:
Omarahoitus osuus:
TE-keskuksen päätös: 28.9.2004