Suontaustan Kyläyhdistys ry: Voimaa vanhasta – menestystä menneestä 4.1.05- 28.2.06

Huittisten Suontaustan Kyläyhdistys ry:n Voimaa vanhasta – menestystä menneestä -hankkeessa kootaan talteen Suontaustan kylän perimätieto 1850-luvulta nykypäivään. Hankkeen tavoitteena on luoda jäsennelty, ajan kulun mukainen kokonaisuus tarkastelujaksolta kirjoitetussa ja kuvallisessa muodossa sekä herättää kyläläisten kiinnostus ja arvostus omaa asuinpaikkaansa kohtaan.
LISÄTIETOJA: Helena Vasamaa, P. 050-550 2806
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: 4000 €
EU+valtio: 50 %
Kunnat: 25 %
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 9.6.2005