Satakunnan käsi- ja teideteollisuus ry: Käsityöverkko (Kehä13) 1.1.04 – 31.12.05

Satakunnan käsi- ja taideteollisuus ry:n Käsityöverkko-hankkeessa kootaan käsityöyrittäjiä verkostoyhteistyöhön koko Joutsenten reitin alueella. Hankkeen tavoitteina on suunnitella ja toteuttaa verkoston yhteismarkkinointi, etsiä yhteisiä myyntikanavia, selvittää käsityöyritysten ja alan oppilaitosten yhteistyön tiivistämisen mahdollisuudet sekä kartoittaa käsityöyritysten potentiaali ostosmatkailukohteina. Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös osallistuvien yritysten liiketoimintaosaamisen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Hankkeeseen on tähän mennessä sitoutunut seitsemän yritystä puutuotealalta korukivialalle, ja se on avoin kaikille Joutsenten reitin käsityöyrittäjille.
YHTEYSHENKILÖ: Sirpa Sillanpää, P. 03-511 3597
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: 57 000 €
EU+valtio: 60 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 14.4.2005