Punkalaitumen metsästysseura ry: Metsästysseuran tilojen ja toiminnan kehittäminen

Punkalaitumen metsästysseura ry:n investointihankkeessa rakennetaan seuran hirsimajan yhteyteen porakaivo, sosiaalitilat ja uusi varastorakennus. Hanke parantaa paitsi Punkalaitumella laajan metsästysharrastuksen myös muiden harrastusten, kuten ammunnan, suunnistuksen ja partiotoiminnan, toimintamahdollisuuksia. Seuran yhteistyöverkostoon kuuluu 35 organisaatiota, ja se on ottanut aktiivisen roolin myös valmisteilla olevassa Punkalaitumen kyläsuunnitteluhankkeessa.
YHTEYSHENKILÖ: Raimo Lindroos, P. 050-5589 882
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: 29 445€
EU+valtio: 25 %
Kunnat: 10%
Omarahoitus osuus: 65%
TE-keskuksen päätös: 10.5.2005