Metsästysseura Haukka ry: Luontokeskuksen käyttöveden turvaaminen 24.12.02 – 31.12.03

Punkalaitumelaisen Metsästysseura Haukka ry:n vesihuoltohankkeessa turvataan talousveden saanti rakenteilla olevan Luontokeskuksen yhteyteen. Luontokeskus kuuluu osana Pohjoisseudun kyläsuunnitelmaan. Hankkeessa rakennetaan porakaivo, joka on Luontokeskuksen lisäksi kaikkien pohjoisseutulaisten käytettävissä.
YHTEYSHENKILÖ: Ahti Kallonen, P. 050-3360 765
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 7.155 €
EU+valtio: 28 %
Kunnat: 14 %
Omarahoitus osuus: 58 %
TE-keskuksen päätös: 1.4.2004