Laukkulaakso Oy: Laukkulaakson perinteiden kaupallinen hyödyntäminen 1.1.04 – 31.12.05

Laukkualan kehitysyhtiö Laukkulaakso Oy:n hankkeessa kartoitetaan, dokumentoidaan ja pyritään kaupallistamaan Äetsän seudun laukunvalmistuksen historia ja perinteet. Laukkulaaksossa (Äetsä, Vammala, Huittinen) toimii noin 80 nahka- ja laukkualan pienyritystä, jotka tuottavat noin 80 prosenttia kotimaassa valmistettavista alan tuotteista. Hankkeen tavoitteina on tallentaa vanhat työtavat ja -menetelmät sekä saattaa ne nykyisten ja tulevien alan yrittäjien hyödyksi, nostaa laukkualan yleistä imagoa sekä kuluttajien että laukuntekijöiden keskuudessa sekä suunnitella vanhojen mallistojen pohjalta kaupallistettava retro-mallisto.
YHTEYSHENKILÖ: Reino Välilä
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti:
EU+valtio: 50 %
Kunnat: 10 %
Omarahoitus osuus: 40%
TE-keskuksen päätös: 8.4.2005