Lantulan seudun kyläyhdistys ry: Pro Lantula 26.1.05 – 28.2.06

Lantulan seudun kyläyhdistys ry:n Pro Lantula -hankkeessa ryhdytään kohentamaan Vammalan Lantulan elinvoimaa. Tavoitteena on parantaa kylän toimijoiden yhteistyötä ja tiedonkulkua, kehittää kylän markkinointiviestintää ja kylätapahtumia sekä huolehtia aiempaa organisoidummin suhteista Vammalan kaupunkiin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin.
YHTEYSHENKILÖ: Päivi Heinistö, P. 050-5177 315
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: €
EU+valtio: %
Kunnat: %
Omarahoitus osuus: %
TE-keskuksen päätös: 9.6.2005