Lammentaan osakaskunta: Lammentaanlahden hoito 1.6.04 – 31.12.05

Lammentaan osakaskunnan hankkeessa kunnostetaan Vammalan Heinoossa Rautaveden rehevöitynyt Lammentaanlahti nykyistä paremmin virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Lahdelta niitetään ruovikkoa 3,5 hehtaarin alalta neljästi vuosina 2004-05. Kolmen veneväylän käyttökelpoisuutta parannetaan ruoppaamalla.
YHTEYSHENKILÖ: Hely Lenni-Taattola, P. 040-596 9282
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: 50 000 €
EU+valtio: 35 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 50 %
TE-keskuksen päätös: 27.6.2005