Kyröskala ry: Kultapilkki-talvitapahtuman kehittäminen 5.2.03 – 30.6.03

Kyröskala ry:n hankkeessa kehitetään Kyrösjärvelle Kultapilkki-talvitapahtuma Viljakkalan Haverin matkailualueen yhteyteen. Pilottihankkeen tavoitteena on synnyttää vetovoimainen ja vuosittain toistuva talvitapahtuma yhteistyössä seudun matkailuyrittäjien kanssa. Tapahtuma järjestetään lauantaina 22.2. Ensimmäisen vuoden kävijätavoite on 100-250 osallistujaa.
YHTEYSHENKILÖ: Veikko Vartiainen, puh. 03-371 3155
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 2 800 €
EU+valtio: 60 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 16.6.2003