Kyläntupa ry: Karkun katsomon kunnostamishanke 2.7.02 – 30.9.03

Valtuustoaloitteesta lähteneen Kyläntupa ry:n hankkeen tavoitteena on Karkun urheilukentän puurakenteisen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan katsomon kunnostaminen. Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat perustusten kunnostus, vesikaton uusiminen, penkkien kunnostus, rakenteiden viimeistely ja maalaus. Hankkeen taakse ja edellytettäviin talkootöihin on sitoutunut peräti 14 karkkulaista yhdistystä ja oppilaitosta. Urheiluharrastuksen lisäksi purkutuomion välttävä katsomo antaa uusia mahdollisuuksia kylätoimintaan esimerkiksi markkinatorien ja musiikkitapahtumien näyttämönä. Hankkeen kustannusarvio on 21 928 €, josta kuntien osuus on 40, EU:n ja valtion osuus 35 ja yksityinen osuus 25 prosenttia.
YHTEYSHENKILÖ: Markku Laitala, puh 041-442 2772
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 21.928 €
EU+valtio: 35 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 50 %
TE-keskuksen päätös: 9.12.2002