Kutalan Nuorisoseura ry: Entisajoista nykypäivään 1.9.04 – 28.2.06

Kutalan nuorisoseura ry:n Entisajoista nykypäivään -hankkeessa kerätään Vammalan Kutalan kylän historia ja perimätieto talteen haastatteluin ja asiakirjatutkimuksin. Koottu aineisto tallennetaan sekä kirjaksi että hankkeen aikana rakennettaville kylän internet-sivuille.
LISÄTIETOJA: Marja-Leena Tuomola, P. 040-544 9122
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: 27.207 €
EU+valtio: 70 %
Kunnat: 5%
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 30.5.2005