Kiimajärven ja Haapaniemen osakaskunta: Kiimajärven kunnostushanke 27.6.03-31.12.05

Kiimajärven ja Haapaniemen osakaskunnan hallinnoima Kiimajärven kunnostushankkeen toimenpiteinä ovat järven tilaa parantavat rehevien ruovikkorantojen niitto, roskakalojen nuottaus, laskeutusaltaiden kaivaminen sekä järven hapetus. Näillä toimenpiteillä pyritään pysäyttämään Kiimajärven rehevöityminen ja palauttaa järven tila lähemmäksi sen alkuperäistä tilaa. Myös järven virkistysarvo nousee veden puhdistuessa, leväkukintojen jäädessä pois sekä arvokala- sekä rapukantojen elpyessä.YHTEYSHENKILÖ: Markku Tuomisto p. 040-543 3566
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: 52 010 €
EU+valtio: 35 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 50 %
TE-keskuksen päätös: 27.6.2004