Karhe-Seura: Viljakkalan kylien kyläsuunnitelmahanke 15.5.02 – 31.3.03

Karhe-Seura ry alkaa toteuttaa Viljakkalan kunnan yhteistä kyläsuunnitteluhanketta. Hankkeessa ovat mukana Karhen, Mannin, Nisun ja Pikku-Pispalan kylät sekä Viljakkalan kirkonkylä yhteistyössä kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmalliseen kylien kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa kylän omat vahvuudet ja mahdollisuudet huomioon ottaen. Jokaisella kyläläisellä on hankkeessa toteutettavan kyläkyselyn myötä mahdollisuus vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä. Hankkeen tuloksena osallistuvat kylät saavat omat kyläsuunnitelmansa, joihin kehittämistoimet jatkossa perustuvat.
YHTEYSHENKILÖ: Heli Teiskonlahti, puh. 040 – 5938 738
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 13.030 €
EU+valtio: 75 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 10 %
TE-keskuksen päätös: 3.7.2002