Illon kyläseura ry: ILVES – Illon vesi -esiselvityshanke 1.3.02 – 31.12.02

Vammalalainen Illon kyläseura ry kartoittaa ILVES – Illon vesi -esiselvityshankkeessa Illon kyläläisten halukkuuden oman vesiosuuskunnan perustamiseen puhtaan talousveden saamiseksi kylälle. Vammala-Illon syöttövesijohdon tarve on mainittu mm. Pirkanmaan haja-asutuksen vesihuollon yleissuunnitelmassa v. 2001. Mahdollisina liittyjinä suunnitelmassa on mainittu 200 asukasta. Vesiosuuskunnan perustaminen nopeuttaisi syöttövesijohdon rakentamista.
YHTEYSHENKILÖ: Pasi Jaakola, puh. 040-5185 248
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 5.620 €
EU+valtio: 60 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 12.6.2002