Huittisten kaupunki: Vastuullinen ohjaajuus -hanke 1.1.03 – 31.12.03

Vastuullinen ohjaajuus -hankkeessa rakennetaan murrosikäisen nuoren ympärille koulusta, kodista ja harrastuspiiristä koostuva elämänhallinnan tukiverkko. Mukana on kymmenen huittislaista urheilu-, nuoriso- ja kyläyhdistystä, joihin muodostetaan noin 30 vastuullisen aikuisohjaajan verkosto. Syrjäytymisuhan alaisille nuorille perustetaan oma tukiryhmä. Taustalla on huoli nuorten passivoitumisesta ja pahoinvoinnin lisääntymisestä: murrosiässä noin kolmasosa nuorista lopettaa ohjatun urheiluharrastuksen mm. ohjaajan kanssa muodostuneiden ristiriitojen vuoksi. Hankkeen hallinnoi Huittisten kaupunki.
YHTEYSHENKILÖ: Teuvo Munkki, puh. 02-560 4331
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 12.400 €
EU+valtio: 60 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 26.11.2003