Huittisten kaupunki: Kivikaudesta rautakauteen 1.3.05 – 31.7.05

Huittisten kaupunki ryhtyy selvittämään esihistoriaan pohjautuvan matkailureitin perustamismahdollisuuksia. Ideana on ohjata Helsinki-Pori -tien kulkijoita Kivikaudesta rautakauteen -reitille Humppilan Murronharjun kohdalta. Reitti seurailisi Kokemäenjokilaaksoa ja päättyisi Poriin Satakunnan museoon. Reitin varrella sijaitsee suuri joukko merkittäviä arkeologisia kohteita ja museoita. Vuoden 2005 alkupuoliskolla toteutettavan esiselvityshankkeen tarkoituksena on tutkia vaihtoehtoiset mallit reitin toteuttamiseksi sekä sitouttaa kaikki kiinnostuneet tahot reitin toteuttamiseen. YHTEYSHENKILÖ: Markku Teinonen, P. 02-560 4319 / 044-560 4319
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: €
EU+valtio: %
Kunnat: %
Omarahoitus osuus: %
TE-keskuksen päätös: 13.6.2005