Huittisten kaupunki: Kamat kiertoon – kaatopaikat keveiksi 10.2.03 – 30.6.04

Huittisten kaupungin investointihankkeessa rakennetaan yhdeksän kylän aloitteesta jätteiden kierrätyspisteet kyläläisten käyttöön sekä organisoidaan pisteiden huolto. Hankkeen tarve on tullut esille Huittisten kylien kehittämishankkeen yhteydessä, ja kierrätyshanke on mainittu jokaisen kyläyhteisön kyläsuunnitelmassa. Hankkeen tuloksena entistä suurempi osa kierrätyskelpoisesta jätteestä saadaan hyötykäyttöön, jolloin kaatopaikkojen, vesistöjen ja muun luonnon kuormitus vähenee.
YHTEYSHENKILÖ: Paavo Törmälä, puh. 044-5604 236
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 49 205 €
EU+valtio: 35 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 27.10.2003