Huittisten kaupunki: Huittisten kylien kehittämishanke 12.10.2001 – 30.9.02

Huittisten kaupungin kylien kehittämishankkeessa perehdytetään kylien asukkaat suunnitelmalliseen kehittämistoimintaan. Asiantuntijan johdolla jokainen kyläkunta laatii omista lähtökohdistaan kyläsuunnitelman, jonka toteuttamiseen kyläläiset ovat sitoutuneet. Suunnitelmassa on määritelty ne toimenpiteet, joiden avulla asukkaat parantavat kylänsä elinvoimaisuutta, ympäristöä, yritystoimintaa ja elämänsä laatua.
YHTEYSHENKILÖ: Paavo Törmälä, puh. 044-5604 236
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 23.546 €
EU+valtio: 75 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 10 %
TE-keskuksen päätös: 16.10.2002