Huittisten kaupunki: Huittisten haja-asutusalueen jätevesien käsittelyhanke 1.9.04 – 28.2.06

Huittisten kaupungin hankkeessa laaditaan Loimijoen ja Punkalaitumenjoen valuma-alueilla sekä pohjavesialueilla sijaitseville n. 150 kiinteistölle jätevesien käsittelyjärjestelmien suunnitelmat. Hanke järjestää myös neuvonta- ja koulutustilaisuuksia vuoden alussa voimaan tulleesta haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta kaikissa Joutsenten reitin kunnissa. Hankkeen tavoitteena on edistää vesiensuojelua ja aktivoida kuntalaisia vastaamaan ympäristölainsäädännön vaatimuksiin. Hankkeessa pyritään kokeilemaan myös kustannussäästöjä tuovia, useiden kiinteistöjen yhteisiä jätevesien pienpuhdistamoita.
LISÄTIETOJA: Paavo Törmälä, P. 02-560 4236
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: 90.200€
EU+valtio: 50 %
Kunnat: 25 %
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 28.6.2005