Houhajärvi ry: Houhajärven kunnostushanke 1.7.02 – 31.12.05

Houhajärvi ry:n hankkeessa edistetään Vammalan Houhajärven virkistyskäyttöä ja veden laadun parantumista kolmen vuoden ajan toistettavalla vesikasvien niitolla. Niiton tarkoituksena on parantaa erityisesti matalien lahtien veden virtausta noin 18 hehtaarin alalla. Houhajärvi on Joutsenten reitin eteläisen, vähävesistöisen osan suurimpia järviä. Järvi on voimakkaan virkistyskäytön kohteena: sen rannoilla on 200 kiinteistöä sekä kesä- että vakituisina asuntoina ja kaksi Vammalan kaupungin yleistä uimarantaa. Houhajärvi on ollut aikaisemmin useiden tutkimushankkeiden kohteena, joiden tietoihin kehittämistoimet pohjautuvat. Vesikasvien niittoa on valmisteltu mm. laskeutusaltaiden kaivuulla, jolloin järven ulkoisen kuormituksen rajoittamisella on luotu edellytykset myös sisäiseen kuormitukseen puuttumiselle.
YHTEYSHENKILÖ: Jaana Prihti, puh. 050 – 564 3277
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: 36.160,41 €
EU+valtio: 60 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 26.11.2002