Heinijärven kylätoimikunta ry: Kyläsuunnitelmalla potkua kylään 1.8.03 – 30.6.04

Kyläsuunnitelmalla potkua kylään on Heinijärven Kylätoimikunta ry:n hanke, jossa Hämeenkyrön kylien asukkaiden tavoitteeksi asetetaan kylien asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmalliseen kylien kehittämiseen. Hankkeeseen osallistuvat kylät perehtyvät muutosten hallintaan sekä omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien huomioon ottamiseen. Hankkeen tuloksena jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle kylälle valmistuu oma, omin ehdoin laadittu kyläsuunnitelma, jonka toteuttamiseen kylät sitoutuvat. Suunnitelmiin kirjataan toimenpiteet, joiden avulla kylien asukkaat tulevat parantamaan kylänsä elinvoimaisuutta, ympäristöä, yritystoimintaa ja elämisen laatua.YHTEYSHENKILÖ: Arvo Anttonen p. 03-371 9073
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 18 000 €
EU+valtio: 75 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 10 %
TE-keskuksen päätös: 30.6.2004