Hämeenkyrön-Viljakkalan 4H-yhdistys: Seniori-palvelutyön käynnistäminen 1.12.02 – 30.11.03

Hämeenkyrön-Viljakkalan 4H-yhdistyksen hankkeessa yhdistetään nuoriso- ja vanhustyö käynnistämällä Seniori-palvelutyö Hämeenkyrössä ja Viljakkalassa. Tavoitteena on luoda kunnallista vanhuspalvelua täydentävä palvelumuoto, jonka avulla ikääntyneet henkilöt voivat asua kotona pidempään. Ryhmä yli 18-vuotiaita nuoria perehdytetään vanhusten kanssa asiointiin: kotitaloustöihin, siivoukseen, pihatöihin, seurusteluun ja ulkoiluun sekä muuhun asioiden hoitoon. Perehdytyksen jälkeen nuoret ovat työsuhteessa 4H-yhdistykseen, joka tilausten perusteella välittää työtehtävät, maksaa palkat ja laskuttaa asiakkaat. Hankkeen tavoitteena on palvella 80 kotitaloutta ja työllistää 15 henkilöä.
YHTEYSHENKILÖ: Anne Rantala, puh. 040-865 3489
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 30.000 €
EU+valtio: 60 %
Kunnat: 20 %
Omarahoitus osuus: 20 %
TE-keskuksen päätös: 21.7.2003