Äetsän kunta: Jokivarren ja kylänraittien maiseman siistiminen 1.3.04 – 31.12.05

Äetsän kunnan hankkeessa ryhdytään hoitamaan Kokemäenjokivarren ja kylänraittien maisemia. Hanke on syntynyt Äetsän kahdeksan kylän aloitteesta. Kylät ovat valinneet alueiltaan keskeisimmät hoitokohteet, jotka siistitään pääosin talkootyönä. Raivaus- ja metsurityön lisäksi hankkeessa tarvitaan lampaita, joille perustetaan laitumet kahdelle koealueelle.
YHTEYSHENKILÖ: Eeva Raukko
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: 10 400 €
EU+valtio: 60 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 27.9.2004