Äetsän kunta: Äetsän kylien yhteiset polut maailmalle 1.3.05 – 28.6.06

Äetsän kunnan Yhteiset polut maailmalle -hankkeessa jatketaan Äetsän kunnan ja kylien hankeyhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on löytää äetsäläisille kylille kummikylät lounaisesta Latviasta, jossa kylätoiminta on EU-jäsenyyden myötä lähtenyt innostuneesti käyntiin. Kummikylien kesken kehitellään koulu-, kulttuuri- ja elinkeinoyhteistyötä. Hankkeen muita tavoitteita ovat Äetsän kylien markkinointi ja työosuuskunnan perustamisen selvittäminen.
YHTEYSHENKILÖ: Ulla Junnila, p. 03-5133 172
Hankkeen tila: Käynnissä
Kokonais budjetti: €
EU+valtio: %
Kunnat: %
Omarahoitus osuus: %
TE-keskuksen päätös: –