A-Klinikkasäätiö/Huittisten päiväkeskus: Päihdetyötä keskustaan ja taajamiin 1.1.04 – 31.12.04

A-klinikkasäätiön Huittisten Päiväkeskuksen hankkeessa ryhdytään levittämään päiväkeskuksen päihdeongelmaisten hoitotyömallia Huittisten kylille. Tavoitteena on aluksi kartoittaa ja myöhemmin saada kontakti päihdeongelmaisiin, joiden hoitoon hakeutumista vaikeuttavat huonot kulkuyhteydet. Vaikutukset ilmenevät kohderyhmässä sosiaalisten suhteiden parantumisena, integroitumisena ympäröivään yhteiskuntaan sekä terveyden, elämänlaadun ja arjenhallinnan kohentumisena.
YHTEYSHENKILÖ: Hannu Kuronen, P. 03-512 2580
Hankkeen tila: Päättynyt
Kokonais budjetti: 103 900 €
EU+valtio: 60 %
Kunnat: 15 %
Omarahoitus osuus: 25 %
TE-keskuksen päätös: 16.5.2005