Digitalisaatio näkyy Leader-hankkeissa

Leader Joutsenten reitti puoltanut 151 yritysten ja yhteisöjen hanketta kuluvalla EU-ohjelmakaudella. Yritystukien osuus puolloista kasvoi vuonna 2018. Erityisesti aineettomat investoinnit ovat nyt pinnalla.

 

Syys-joulukuussa 2018 hankepäätöksen sai 10 uutta Leader Joutsenten reitin kautta haettua hanketta, selviää Satakunnan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien loppuvuoden 2018 rahoituskatsauksesta (maaseuturahasto). Kaikki päätöksen saaneet olivat yritysten hankkeita. Leader-tuen osuus noin 164 000 euroa kokonaiskustannuksiltaan 673 000 hankkeissa.

 

Yhteensä vuonna 2018 myönteisen rahoituspäätöksen sai 19 yritysten ja 12 yhteisöjen hanketta.

Yrityksille myönnettiin tukea noin 344 000 euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 1,45 miljoonaa euroa. Yhteisöjen hankkeille tukea myönnettiin 384 000 euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset olivat noin 587 000 euroa.

 

Leader-ryhmien kautta rahoitettavista hankkeista päättää Leader-ryhmän hallitus. Viranomaispäätöksen tekee ELY-keskus. Rahoituskatsauksessa ovat mukana viranomaispäätöksen saaneet hankkeet.

 

– Joutsenten reitillä käynnistyi vuonna 2018 yhteensä 30 uutta hanketta. Hakemuksia on käsitelty tähän mennessä tällä rahoituskaudella noin 200 ja puoltoja on tehty yhteensä 151, sanoo Leader Joutsenten reitin toiminnanjohtaja Petri Rinne.

 

Yritystukien osuus puolloista kasvoi vuonna 2018.

 

– Erityisen ilahduttavaa oli maataloustuotteiden jatkojalostushankkeet. Esimerkiksi Sastamalan Suodenniemelle perustettu viskitislaamo ja Punkalaitumen lihanjalostushanke.

 

Toiseksi ilonaiheeksi Rinne mainitsee digitalisaatioon liittyvien hankkeiden runsastumisen.

 

– Yritykset hakevat aineettomia investointeja, kuten tuotannonohjausjärjestelmiä, sähköisiä varausjärjestelmiä erilaisia ohjelmistoja tuotantonsa tehostamiseen. Tämä on opittu pikkuhiljaa ohjelmakauden aikana. Yleishyödyllisellä puolella alkoi The Game, SAMKin pelillistämishanke nuorille, ja aiemmin käynnistynyt Suodenniemen ikäihmisten digineuvontapiste, joka valittiin vuoden aikana Euroopan maaseutuverkoston kuukauden hankkeeksikin.

 

Meneillään oleva ohjelmakausi päättyy 2020. Paikallisten kehittämisstrategioiden valmistelu uutta EU-ohjelmakautta (2021-2027) varten käynnistyy Leader-ryhmissä vuoden 2019 aikana.

 

Lisää ohjelmakauden (2014-2020) aikana rahoitettuja hankkeita Joutsenten reitin hankerekisterissä.

 

 

Vuonna 2018 yhteensä 51 yritysten ja 67 yhteisöjen Leader-ryhmien kautta rahoitettua hanketta sai viranomaispäätöksen. Lisäksi Leader-ryhmien 8 teemahankkeen kautta myönnettiin rahoitusta yli 60 yhdistyksen pienenpiin investointi- ja kehittämistoimiin. Satakunnan alueella toimivat Leader Joutsenten reitti, Leader Karhuseutu, Leader Pyhäjärviseutu, Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Ravakka.