Älykäs Kylä -opaskirja

Liitteenä olevasta oppaasta käy hyvin ilmi, että älykkäät kylät eivät ole pelkästään teknologiaa. Älykkäitä kyliä voi maantieteellisesti katsottuna ymmärtää kylänä, (bio)paikkana tai esim. maantieteellisenä kokonaisuutena, jossa vastataan selkeään haasteeseen (esim. jokivarren ongelmat) uudenlaisin tai innovaatiivisin menetelmin. Toisaalta Älykkäitä kyliä katsotaan konseptina/menetelmänä, jossa pyöreään pöytään tuodaan kumppanuutta, yhteistyötä ja uusia tuulia. Opasta voi käyttää soveltaen, omien tarpeiden mukaan.