300 Leader-ryhmää kokoontui viikonvaihteessa Brysseliin valmistautumaan tulevaan ohjelmakauteen

450 paikalliskehittämisen ammattilaista Leader-ryhmistä, ministeriöistä, maaseutuverkostoista ja eri sidosryhmistä kokoontui 27.-28.4. Brysseliin kuulemaan EU:n komission viestejä tulevan ohjelmakauden 2014-20 valmistelusta ja osallistumaan paikallisten kehittämisstrategioiden valmisteluprosessiin. Osallistavilla menetelmillä toteutetun konferenssin päätavoitteita olivat paikallisten kehittämisstrategioiden laadun parantaminen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen.

Alkavissa rahoitusneuvotteluissa näköpiirissä on EU:n maaseutukehitysvarojen supistuminen ns. vanhoissa jäsenmaissa. Konferenssin antamalla mandaatilla tehty Leader-ryhmien kattojärjestön ELARDin julkilausuma puolustaa kuitenkin komission esittämää viiden prosentin minimivarausta Leader-paikalliskehittämiselle: pienemmällä panostuksella ryhmien toimintaedellytykset hupenisivat merkittävästi, maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen hidastuisi ja maaseudun myötävaikutus Eurooppa2020-strategian tavoitteisiin vähenisi.