22,95 miljoonaa euroa asukaslähtöiseen kehittämistoimintaan pirkanmaalaisille Leader-ryhmille


Maa- ja metsätalousministeriö teki 26.1.2023 päätöksen Leader-ryhmien ja paikallisten kehittämisstrategioiden hyväksymisestä ja rahoituksesta CAP-ohjelmakaudella 2023–2027. Kaikki tutut pirkanmaalaiset Leader-ryhmät jatkavat toimintaansa paikallisen kehittämistoiminnan mahdollistamiseksi tulevallakin kaudella. Ryhmien julkinen kokonaisrahoitus viisivuotisella rahoituskaudella on 22 949 833 € eli n. 4,59 miljoonaa euroa vuodessa. 
Uusi kausi tarkoittaa, että Leader-ryhmät toteuttavat omassa toiminnassaan uusia, tiiviissä yhteistyössä alueidensa asukkaiden, yhdistysten ja yrittäjien kanssa valmisteltuja paikallisen kehittämisen strategioita ja että Leader-rahoituksen käyttöä ohjaava EU- ja kansallinen lainsäädäntö uudistuu. Tämän hetkisen tiedon mukaan uuden kauden rahoitushaut saadaan Leader-ryhmissä avattua huhti-kesäkuussa. Aikataulu tarkentuu, kun maa- ja metsätalousministeriön asetusvalmistelu ja Ruokaviraston tietojärjestelmän uudistustyö etenee.

Vuosien 2014-2022 Pirkanmaan Leader ryhmien vaikuttavuuteen pääset tutustumaan alla olevasta infograafista.