Maaseudun yritys- ja hanketukien maksaminen alkaa vaiheittain

Viime vuonna haettavaksi tulleiden maaseudun yritys- ja hanketukien maksut käynnistyvät vaiheittain. Ensimmäisenä tulevat haettaviksi hanketukien ennakkomaksut. Sen jälkeen tulee mahdolliseksi yritystuen maksujen hakeminen ja maksupäätökset. Hanketukien varsinaiset maksuhakemukset ja niistä tehtävät päätökset ovat vuorossa tämän jälkeen. Ruokavirasto tiedottaa, kun maksujen haku alkaa ja aikataulu tarkentuu.

EU-rahoituskauden 2023–27 maaseudun yritys- ja hanketukien haut avautuivat viime vuonna. Tukien ehtoihin tuli EU-rahoituskauden vaihteessa joitakin muutoksia. Myös joitakin uusia tukimuotoja tuli haettavaksi. Näitä muutoksia toteutetaan tukien hallinnoinnissa ja asioinnissa käytettävään tietojärjestelmään vaiheittain ja siksi tukien hakeminen, päätöksenteko ja maksatukset käynnistyvät eri aikoina.

Edeltävän rahoituskauden hankkeita on edelleen käynnissä ja niiden maksut jatkuvat normaalisti.

Yritystoiminnan käynnistämistuet kiinnostaneet hakijoita

Uuden EU-rahoituskauden ehtojen mukaisia yritystukia on tähän mennessä haettu lähes kaksituhatta kappaletta. Haettu julkinen rahoitus on yhteensä 51 miljoonaa euroa. Myönteisen rahoituspäätöksen on jo saanut lähes 300 hakemusta.

Suurin osa haetuista tuista on yritysten investointitukia. Lisäksi hakijoita ovat kiinnostaneet varsinkin Leader-ryhmistä haettavat yritystoiminnan käynnistämistuet. Yritystuen uusista tukimuodoista maatalouden kokeilutukeen on saatu parikymmentä hakemusta ja yritystoiminnan kokeilutukeen viitisenkymmentä. Mikroyritysten energiatukeen, jolla kannustetaan siirtymään uusiutuvan energian käyttöön ja energian säästöön, hakemuksia on saatu nelisenkymmentä.

Hankkeilla parannetaan verkkoyhteyksiä ja muita maaseudun palveluja

Uuden EU-rahoituskauden mukaisia hanketukia on haettu tähän mennessä noin tuhat kappaletta. Hankkeille haettu julkinen rahoitus on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. Hanketukien päätöksenteko alkaa talven aikana.

Erityisesti hakijoita ovat kiinnostaneet maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet sekä investoinnit. Näitä on lähes 70 prosenttia haetuista hankkeista. Tukea on haettu muun muassa virkistysalueiden ja lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen.

Rahoitusta on haettu 22 laajakaistainvestointiin, joilla rakennetaan maaseudun verkkoyhteyksiä. Myös maatilojen yhteistyöhankkeita on haettu ilahduttavan paljon. Maatilojen yhteistyöhankkeissa kehitetään esimerkiksi uusia digitaalisia ratkaisuja maatalouden tarpeisiin.

Uuteen älykkäät kylät -hankemuotoon on saatu hakemuksia viitisenkymmentä kappaletta. Älykkäät kylät -hankkeissa parannetaan asumisen mahdollisuuksia maaseudun kylissä ja kunnissa esimerkiksi kehittämällä uusia tapoja tuoda palveluita kuntakeskusten ulkopuolelle.

Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista. Tukia haetaan alueellisista ELY-keskuksista ja paikallisista Leader-ryhmistä. Haku on jatkuva. Hakemus tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa.

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Yksikönjohtaja Esko Leinonen
puh. 040 751 8415
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/uutiset/maaseudun-yritys–ja-hanketukien-maksaminen-alkaa-vaiheittain/

Scroll to Top