Uuden maaseuturahoituskauden hankkeet siivilleen Joutsenten reitillä

Leader Joutsenten reitin hallitus käsitteli vuoden tauon jälkeen maaseudun CAP-rahoitteisia hankehakemuksia tiistai-illan kokouksessaan 29.8. Huittisten Lauhan Kanoottivuokraamossa. Hankehakemuksia käsiteltiin 12kpl, joista rahoitusta puollettiin 11:lle. Yksi hakemus hylättiin Suomen CAP-suunnitelmaan ja Joutsenten reitin paikalliseen kehittämisstrategiaan sopimattomana.

Vammalan Shakkikerho ry:n ”Shakilla hyvinvointia: siirrot lasten, nuorten ja alueen hyväksi” -hankkeen tavoitteena on lisätä shakin harrastajia Sastamalan alueella, tukea lasten, nuorten ja alueen väestön yhteenkuuluvuutta seuratoiminnan avulla ja tuoda alueelle näkyvyyttä kansallisen ja kansainvälisen korkealuokkaisen valmennuksen ja menestyksen kautta. Hankkeella tuetaan Vammalan shakkikerhon mahdollisuuksia järjestää lasten ja nuorten harrastustoimintaa, laajennetaan harrastajapohjaa, toteutetaan huippuvalmennusta ja mahdollistetaan maahanmuuttajaväestön harrastuksia. Hanke parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia, luo sosiaalista yhteenkuuluvuutta eri ryhmien kesken ja tuo vetovoimaa Sastamalalle hienon harrastuksen tunnettuna kaupunkina. Hankkeen kohderyhmänä ovat toisella asteella opiskelevat lapset ja nuoret (yläkoulu, ammattikoulu ja lukio), alueen maahanmuuttajaväestö ja koko väestö. Hanke toteutetaan Sastamalan alueella 1.9.2023–31.5.2025.

YHTEYSHENKILÖ: Johanna Tanni, P. 0400 908 410

Hämeenkyrön Hokkarit ry:n investointihankkeessa hankitaan harjoitteluvälineistöä Hämeenkyrön jäähallin yhteydessä olevaan Hokkarisali-harjoittelutilaan. Täysipainoinen ja monipuolinen harjoittelu tarvitsee tuekseen välineistöä, joilla voidaan toteuttaa ketteryys-, liikkuvuus- ja voimaharjoittelua lapsille ja nuorille. Hanketta on toteuttamassa Hämeenkyrön Hokkarit ry, mutta hyödynsaajina ovat myös muut Hokkarisalia käyttävät paikalliset urheiluseurat sekä koululaisryhmät. Seura on hankkinut saliin ensimmäisen erän välineistöä, jolla salin käyttö on pystytty aloittamaan, mutta isompia investointeja on jouduttu lykkäämään. Hanketuki mahdollistaa näiden investointien tekemisen, ja siten entistä monipuolisemman harjoittelun salissa. Samalla salin tuntihinta pystytään pitämään matalana, ja siten käyttöasteet korkealla.

YHTEYSHENKILÖ: Timo Alho, P. 040 865 6912

Sastamalan Suodenniemellä toimiva Kirkko- ja Koivuniemenjärven kunnostusyhdistys ry laatii kirkonkylän pohjoispuolisista Kirkko- ja Koivuniemenjärvistä kunnostussuunnitelman. Tavoitteena on parantaa järvien veden laatua, virtaavuutta sekä kiintoaineksen ja ravinteiden pysähtymistä. Vesistön kunto on vuosikymmenien aikana heikentynyt ja järvien ravinnekuorma on suuri. Vesistöjen luontoarvot ovat köyhtyneet ja mm. aiemmin runsas sorsalintukanta on vähentynyt avovesien supistumisen myötä. Vesi on sameaa ja humuspitoista erityisesti sade- ja tulva-aikoina. Ilmastonmuutoksesta johtuvan sateisuuden on arveltu lisääntyvän tulevina vuosina 12-20 %.

YHTEYSHENKILÖ: Isto Seppä, P. 0400 917 255

Sastamalassa toimiva Kutalan Nuorisoseura ry tekee Nuorisoseurantalon ja sen piharakennuksen kattoremontin kuluvan kesän ja syksyn aikana. Hankkeen tavoitteena on turvata kylän ja sen lähialueen vireyden kannalta oleellisen harrastus-, tapaamis- ja juhlapaikan käytettävyys ja turvallisuus pitkälle tulevaisuuteen.

YHTEYSHENKILÖ: Marja-Leena Vuorio, P. 040 504 6628

Tyrvään Metsänpojat ry toteuttaa laajamittaisen remontin Vammalan partiolaisten omistuksessa olevaan Pääjärven eräkämppään Sastamalan Ritajärven alueella. Tavoitteena on tehdä olemassa olevasta kämpästä turvallinen ja käyttökelpoinen retikohde vuosikymmeniksi eteenpäin.

YHTEYSHENKILÖ: Aapo Jalo, P. 044 258 9871

Yrityshankkeilla kasvua sekä uusia työpaikkoja ja palveluita

Hämeenkyrön Mahnalassa toimivan Yrjölän marjatilan maatalouden kokeilutukihankkeessa monipuolistetaan puutarhatilan viljelykasvivalikoimaa. Kasvutunneleissa kokeillaan kolmen uuden viljelykasvin kasvattamista.

YHTEYSHENKILÖ: Tommi Yrjölä, P. 0400 849 052

Hämeenkyrön Sähköpalvelu Oy:n kehittämishankkeessa laajennetaan yhtiön palveluvalikoimaa ympäristöystävällisimpien ja energiaa säästävimpien ratkaisujen suuntaan.

YHTEYSHENKILÖ: Tanja Lahti, P. 040 729 4702

Hämeenkyröläisen Ramatco Oy:n käynnistämistuella autetaan uuden päätoimisen yrittäjän alkutaivalta asiantuntijapalveluilla ja pienhankinnoilla. Yritys palvelee hyötyajoneuvoalan yrityksiä ja alan ammatillista koulutusta.

YHTEYSHENKILÖ: Jani Rajamäki, P. 050 438 0071

Hämeenkyröläisen BossLeidit Oy:n käynnistämistuella autetaan uuden päätoimisen yrittäjän alkutaivalta asiantuntijapalveluilla ja pienhankinnoilla. Hoitoalan ammattilainen tarjoaa premium-tason valmennuspaketteja esihenkilöasemassa oleville työntekijöille ja/tai työnantajille.
YHTEYSHENKILÖ: Kati Hietala, P. 050 560 7903

Sastamalan Sammaljoella toimivan Jenni Laura Median käynnistämistuella autetaan uuden päätoimisen yrittäjän alkutaivalta asiantuntijapalveluilla ja pienhankinnoilla. Yritys tarjoaa valokuvaus-, videokuvaus-, sisällöntuotanto- ja digiassistenttipalveluita.

YHTEYSHENKILÖ: Jenni Haapiseva, P. 050 534 8892

Hämeenkyröläisen Ahkera Mehiläinen Oy:n investointihankkeessa hankitaan DTF-tulostin, jolla voi tehdä painatuksia esimerkiksi erilaisiin tekstiileihin. Yritys tarjoaa tarroja ja teippauksia mm. koneisiin, ajoneuvoihin, mainoksiin, sisustukseen jne. Uusi palvelu voi myöhemmin mahdollistaa toisen työpaikan syntymisen yritykseen.

YHTEYSHENKILÖ: Mika Lampi, P. 044 342 4903

Nyt puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 215 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 62 prosenttia. Joutsenten reitin vuoden 2023 rahoituskiintiöstä hankkeisiin varattiin noin kolmannes. Hankerahoituksen viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus osana Suomen CAP-suunnitelman toimeenpanoa kuluvan vuoden lopulla. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään keskiviikkona 11.10., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja sähköisessä Hyrrä-palvelussa on perjantai 29.9. klo 12.

Nuoriso- ja Seniori-Leader-hankkeilla tuetaan liikuntaa ja perinteen tallentamista

Joutsenten reitin neljän kunnan omarahoituksella tuettiin viisi Nuoriso- ja Seniori-Leader-hanketta. Yksi hakemus hylättiin, koska hakija haki avustusta jo kolmatta kertaa lyhyen ajan kuluessa.

Esperi Toimintakeskus Oivapajan hankkeessa ostetaan sähköavusteinen riksapyörä, jossa on turvavöillä varustettu penkki ja johon mahtuu istumaan kaksi ihmistä. Oivapaja järjestää työ- ja päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Pyörä lisää vaikeasti vammaisten mahdollisuuksia päästä liikkumaan.

YHTEYSHENKILÖ: Salme Kuukka, P. 050 554 1284

Huittisten Voimistelu ja Liikunta ry:n hankkeessa ostetaan seniorikuntoiluun eli Ikinaisten ryhmiin kahvakuulia ja muita kuntoiluvälineitä. Reiskoille hankitaan painotankoja lihasvoimaharjoituksiin. Seuran ryhmät alkavat kuntoilun syyskuun alussa kaupungin eri liikuntapaikoissa.

YHTEYSHENKILÖ: Anne-Maija Saarinen, P. 040 738 5680

Punkalaitumen vanhusneuvosto hankkii tukevia, helposti siirrettäviä ulkokalusteita seniori-ikäisten asukkaiden käyttöön tapahtumissa ja erilaisissa yhdistysten toiminnoissa. Ikäihmisten osallistumiskynnys madaltuu, kun he pääsevät esimerkiksi välillä istumaan erilaisissa tilaisuuksissa.

YHTEYSHENKILÖ: Pekka Karppanen, P. 050 558 9884

Hämeenkyrön Vesajärven kylätoimikunta kunnostaa Hirvonjärven rannalla sijaitsevan kylän uimapaikan. Laituri ja pukukopit ehostetaan ja rannalle tuodaan uutta hiekkaa.

YHTEYSHENKILÖ: Antti Isomuotia, P. 040 763 1430

Kiikan Jokisivun kyläseura ry aloittaa kylän värikkään historian kokoamisen ja tallentamisen hankkimalla asiaankuuluvat digilaitteet. Kun aineisto on kerätty, tulevaisuudessa on tarkoitus saada se julkaistua kirjana ja tallettaa verkkoon tuleville polville.

YHTEYSHENKILÖ: Sirpa Kallioinen, P. 045 231 3631

Nyt hyväksyttyjen Nuoriso- ja Seniori-Leader-hankkeiden yhteenlaskettu tukisumma on 4 000,00 euroa. Myös näitä hakemuksia käsitellään seuraavan kerran keskiviikkona 11.10., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja www.joutsentenreitti.fi -sivujen verkkolomakkeella on perjantai 29.9. klo 12.

Kuvassa Joutsenten reitin hallitus illan kokouksessa ja toimihenkilöt.

Scroll to Top