160 paikalliskehittäjää 21 maasta koolla Ellivuoressa

Suomen ELARD-puheenjohtajakauden päätapahtuma järjestettiin 15.-16.6. Ellivuoressa. Paikalliskehittämisen tulevaisuutta sekä maantieteellistä ja temaattista laajentamista käsitellyt seminaari kokosi 160 vierasta 21 eri maasta Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa myöten. Mosambikilaisvieraat totesivat paikalliskehittämisen merkitsevän heille köyhyyden loppumista. Ana Carolina Marciano Brasiliasta vertasi paikalliskehittämisen työkaluja äitiin, synnyttäjään. YK:n alaisen FAO:n Aida Galindoortiz kertoi järjestön hakevan nyt maailman ruokahuoltoon ja köyhyyden poistamiseen paikallislähtöisiä ratkaisuja. EU-komission Jean-Michel Courades ei voinut keskeneräisen lakiluonnostelun vuoksi vielä paljastaa kaikkia tulevan rahastokauden kortteja, mutta paikalliskehittämisen vahvistaminen ja leviäminen uusille politiikkalohkoille näyttää selvältä. Esimerkiksi Leader-aloite on 1990-luvun alun pilottivaiheeseen verrattuna kasvanut jo yli kymmenkertaiseksi alueelliselta kattavuudeltaan.

Seminaarin innostunut ilmapiiri sekä maiden ja mantereiden rajat ylittänyt yhteishenki nostivat johtopäätösvaiheessa esiin uuden aloitteen ns. disseminaatioverkoston käynnistämisestä. ELARDin koordinoimaan verkostoon ovat tervetulleita jäseniksi kaikki Leader-metodin levittämisestä kiinnostuneet tahot jakamaan tietojaan ja kokemuksiaan. Samalla edistetään EU:n ja kehittyvien maiden välistä yhteistyötä.