15 uutta kehittämishanketta siivilleen Joutsenten reitillä


Leader Joutsenten reitin hallitus käsitteli tiistain 27.10. kokouksessaan 16 hankehakemusta, joista seitsemän tuli alueen yrityksiltä ja yhdeksän yleishyödyllisiltä toimijoilta. 15 hankkeen rahoitusta puollettiin osana Luova Laakso 2020 -kehittämisstrategian toteuttamista. Yksi hakemus jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen palvelukumppani, yksilöllisiä Dentafit-hammassuojia tuottava Cedras Oy perustaa hammaslaboratorion Sastamalan Torikeskukseen. Laboratoriossa tutkitaan hammassuojien iskunvaimennuskykyä, suojaavuutta ja potentiaalisen uuden materiaalin käyttöönottoa hammassuojien valmistuksessa. Hammassuojissa käytettävä materiaali testataan ulkopuolisessa testilaboratoriossa. Hammassuojien valmistus halutaan keskittää Sastamalaan, mikä loisi myös uusia työpaikkoja.
YHTEYSHENKILÖ: Laura Cedras, P. 040 550 6520

Tilauskalusteita Sastamalassa valmistava Royal Kalusteet Oy investoi uuteen CNC-sorviin. Poratappisorvi poistaa tuotannon pullonkaulan ja lisää kokoonpanon laatua ja nopeutta. Samalla 14 henkeä työllistävään yritykseen syntyy yksi uusi työpaikka.
YHTEYSHENKILÖ: Petri Malmström, P. 0400 393 393

Huittisissa toimiva konepaja Metallityö Laine Oy investoi uuteen CNC-sorviin. Uusi sorvi tuo lisää tehokkuutta tuotantoon monipuolisilla ominaisuuksillaan. Yrityksen tuotteiden valmistukseen kuuluu koneistuksen alihankinta ja kokoonpanoa. Investoinnin myötä kuusi henkeä työllistävään yritykseen syntyy yksi uusi työpaikka.

YHTEYSHENKILÖ: Arto Laine, P. 045 177 8670

Huittislainen Hinauspalvelu Ojala Oy investoi koneisiin, joilla korjataan ajoneuvojen kuljettajia avustavia laitteita. Ajoneuvokannan uudistuessa autokorjaamoilta vaaditaan jatkuvaa osaamisen ja konekannan päivittämistä. Investoinnin myötä kuusi henkeä työllistävään yritykseen syntyy yksi uusi työpaikka.
YHTEYSHENKILÖ: Teuvo Ojala, P. 030 636 4121

Vammalan Autosähkö Oy investoi kaksiin saksinostimiin. Isoilla nostimilla voidaan huoltaa entistä suurempia ajoneuvoja kuten matkailuautoja ja isoja pakettiautoja. Pienille saksinostimille on tullut tarve mopoautojen ja sähkökulkuneuvojen huolto- ja korjauskysynnän kasvusta. Investoinnin myötä kuusi henkeä työllistävään yritykseen syntyy yksi uusi työpaikka.
YHTEYSHENKILÖ: Jussi Tuominen, P. 050 321 6471

Maalaisleipomo Juurilla tmi aloittaa leipomotoiminnan Hämeenkyrön Pinsiössä 3-tien varressa Pinsiön Taimiston vieressä. Nykyinen autotalli-toimistotila muutetaan kotileipomoksi, jonka tuotevalikoima erottuu muista.
YHTEYSHENKILÖ: Johanna Koskela, P. 040 487 6166

Sastamalan Kiikoisissa toimiva PompanNappi tmi investoi kirjontaompelukoneeseen. Sen avulla esimerkiksi asiakkaiden valokuvista voi siirtää kuvia ompelimon tilaustuotteisiin. Investoinnin tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa kolmanneksella ja sopeutua muuttuneeseen markkinatilanteeseen.
YHTEYSHENKILÖ: Tanja Veittimäki, P. 0400 518 260

Suomen metsäkeskuksen Yhteismetsäomistuksen edistäminen ja metsätilarakenteen kehittäminen -kehittämishankkeessa edistetään aktiivista metsäomaisuuden käyttöä koko Joutsenten reitin toimialueella. Metsänomistajien ikääntyminen, metsistä vieraantuminen, passivoivat omistusrakenteet ja tilojen pirstoutuminen voivat heikentää aktiivista metsätaloutta. Hankkeessa selvitetään kuntien, yritysten ja muiden yhteisöjen kiinnostus uusien kuntavetoisten yhteismetsien perustamiseen. Hankkeessa selvitetään myös nykyisten yhteismetsien laajenemishalukkuutta sekä kuolinpesien ja yksityisten metsänomistajien kiinnostusta liittyä perustettavaan tai olemassa oleviin yhteismetsiin. Tavoitteena on myös perustaa uusi yhteismetsä, jonka toimintaperiaatteissa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjunta ja metsien hiilinielun lisääminen. Lisäksi hankkeessa kehitetään metsätilarakennetta, annetaan neuvontaa ja järjestetään infotilaisuuksia mm. metsätilojen sukupolvenvaihdoksesta ja omistusjärjestelyistä.
YHTEYSHENKILÖ: Ari Lähteenmäki, P. 0400 333 759

Sastamalan Opiston kehittämishankkeessa profiloidaan Sastamalaa pyöräily- ja maisemakaupunkina järjestämällä Velo Sastamala -pyöräilytapahtuma syksyllä 2021. Hankkeen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tapahtuma, josta lähes jokainen alueen asukas löytää tarttumapinnan pyörään, pyöräilyyn ja kaupungin pyöräilymahdollisuuksiin. Monen mielikuva pyöräilystä voi yhä olla vuosikymmenten takaa raskaalla ja huonokuntoisella mummonmankelilla tahkoaminen. Tapahtuman avulla liikuntamuoto avautuu uudella tavalla ja tutuksi tulevat mm. maantiepyörät, maastopyörät, läskipyörät ja sähköavusteiset pyörät.
YHTEYSHENKILÖ: Miikka Mäkelä, P. 050 321 0124

Hämeenkyrössä toimiva Maaseudun Taiteellinen Teatteri ry valmistelee kehittämishankkeessaan musikaalin Heiskan kesäteatteriin esityskaudelle 2021. Musikaalin nimeä ei julkisteta vielä, mutta kyseessä on ammattikäsikirjoittajien teksti ja tyylilajina on iskelmämusiikki. Näytelmä tuotetaan kesäkaudelta 2020 peruutetun musiikkinäytelmän korvaajaksi. Samalla varmistetaan teatterituotantojen jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Musikaalia esitetään kesä-elokuussa 2021 yhteensä 22 kertaa, ja sen katsojamäärätavoite on 2 700 katsojaa.
YHTEYSHENKILÖ: Raimo Mäensivu, P. 040 725 7611

Tyrvään Seudun Kotiseutuyhdistys ry:n kehittämishankkeessa laitetaan historiallinen Turuntie Suomen matkailukartalle. Kuningas Kustaa Vaasan sihteerinä 1500-luvulla toiminut Jaakko Teitti mainitsee kolme merkittävää tieyhteyttä Suomesta: Kuninkaantien etelärannikolla Turusta Viipuriin, Hämeen Härkätien Turusta Hämeenlinnaan ja Laide- eli Turuntien Turusta Pohjanmaalle ja Vaasaan. Laidetie halkoi koko Joutsenten reitin toimialueen Huittisista Hämeenkyröön vesistöjä seuraillen. Hankkeen tavoitteena on selvittää historiallisen tien linjaus ja potentiaali historiamatkailussa sekä lisätä matkailijoiden ja paikallisten asukkaiden tietämystä kulttuurihistoriaamme monin tavoin vaikuttaneesta tieyhteydestä ja sen kulkijoista eri aikakausina.
YHTEYSHENKILÖ: Maiju Vuorenoja, P. 044 5134 150

Sastamalan seurakunnan eSkootteri-hankkeessa sähköistetään nuorille suunnatun moottoripajan toiminta Sastamalassa. Yleishyödyllisessä investointihankkeessa hankitaan laitteet, joiden avulla nuorille voidaan opettaa polttomoottorikäyttöisten mopojen, skoottereiden, moottoripyörien ja ruohonleikkureiden muuttaminen sähkökäyttöisiksi. Moottoripajalla toimii nuorten tukena kaksi vapaaehtoista pajaohjaajaa ja yksi nuorisotyöntekijä keskiviikkoisin klo 17.00-19.00.
YHTEYSHENKILÖ: Tarmo Marjamäki, P. 050 314 9085

Loima-Jokisivu -seuran kehittämishankkeessa laaditaan Huittisten Loima-Jokisivulle nuoria ja uusia kyläläisiä osallistava kyläsuunnitelma. Aikaisemmassa hankkeessa kyläalueen historia on saatu kansiin lähinnä vanhempien kyläläisten toimesta. Kyläsuunnitteluhankkeen tavoitteena on paitsi tulevaisuuden kehittämisen painopisteiden määrittely myös hallittu kylätoiminnan sukupolvenvaihdos.
YHTEYSHENKILÖ: Aarno Korpela, P. 040 965 8700

Uuden huittislaisen kylätoimijan Korkeakosken seutu ry:n yleishyödyllisessä investointihankkeessa rakennetaan kyläläisten kokous- ja virkistyskäyttöön laavu luonnonkauniille paikalle Loimijoen Loimankosken yläpuolelle. Laavusta tehdään riittävän suuri ja malliltaan sellainen, että se tarjoaa säänsuojan.
YHTEYSHENKILÖ: Jussi Huhtala, P. 044 322 1158

Karkun metsästysseura ry:n investoinnilla kunnostetaan seuran omistaman, yleishyödyllisessä kokous- ja matkailukäytössä olevan Horkkapirtin kaivo. Hankkeella pyritään palauttamaan kiinteistön alkuperäinen rengaskaivo sellaiseen kuntoon, että sen vesi täyttää elintarvikehuoneistossa käytettävälle vedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset. Investointi hyödyttää paitsi metsästysharrastusta myös alueen matkailua ja virkistyskäyttöä. Horkkapirtti sijaitsee lähellä Ritajärven luonnonsuojelualuetta, joka on suosittu retkeilykohde Sastamalan Karkussa.
YHTEYSHENKILÖ: Heli Tanhuanpää, P. 0400 787 338

Nyt puollettujen hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 528 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 37 prosenttia. Yritysinvestointien omarahoitus on yleensä 80 prosenttia ja yleishyödyllisten hankkeiden 25-50 prosenttia. Rahoituskaudella 2014-20 on käynnistetty yhteensä 233 kehittämishanketta Luova Laakso 2020 -kehittämisstrategian toteuttamiseksi. Vuosille 2021-22 kehittämisstrategian toteuttamiseen haetaan maa- ja metsätalousministeriöstä ns. siirtymäkauden rahoitusta. Seuraavan kerran hankehakemuksia käsitellään tiistaina 8.12., johon kokoukseen tulevien hakemusten jättämisen takaraja on perjantai 27.11. klo 12.