Yhteistyöhankkeet ja elinkeinojen kehittäminen

Yhteistyöhankkeet voivat koskea esim. mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta.

Yhteistyöhankkeella tarkoitetaan vähintään kahden julkisen ja yksityisen toimijan toimintasuunnitelmaan perustuvaa yhteistyötä. Hankkeessa voi siis olla mukana esim. yrityksiä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kehittämisorganisaatioita. Hankkeessa voidaan esim.luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja tai kehittää innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi. Alihankintaa ei katsota tässä tarkoitetuksi yhteistyöksi.Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle. Hakijana toimii yleishyödyllinen taho.

Yhteistyöhankkeena tukea voidaan myöntää sellaiseen elinkeinotoimintaa tukevaan kehittämishankkeeseen, joka aitoon yhteistyöhön perustuen kehittää ja edistää:

1) uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa;

2) uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointi

3) elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden markkinointia;

4) energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä;

5) uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa;

6) hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä;

Tukitaso yhteistyöhankkeissa on max. 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Joutsenten reitti 
Joutsenten reitti ry
Aarnontie 2A (käynti 4.kerros)
38200 SASTAMALA

Toiminnanjohtaja PETRI RINNE
p. 040 555 3232
petri.rinne(a)joutsentenreitti.fi

Hankeneuvoja EEVA RAUKKO
p. 044 254 6694
eeva.raukko(a)joutsentenreitti.fi

Katso yhteystiedot

Joutsenten reitti ry on yksi maamme 55 alueellisesta kehittämisyhdistyksestä.

Yhdistyksen tavoitteena on ruohonjuuritason  kehittämishankkeita aktivoimalla ja rahoittamalla parantaa maaseudun elämän laatua.

Huittinen
Hämeenkyrö
Punkalaidun
Sastamala

Satunnainen poiminta hankerekisteristä:

Salokunnan metsästysseura: Lahtivajan rakentaminen

Tutustu hankerekisteriin

Logot vaihtoehto 1

Joutsenten reitti ry • Päästä ideasi lentoon Joutsenten reitillä! • YLÖS