Valintakriteerit

Kehittämisohjelman hankkeiden valinnassa noudatetaan jo kaudella 2007-13 käytössä ollutta kriteeristöä ja pisteytystä. Päivitetyt, kaikille hanketyypeille samat valintakriteerit ovat:

1. Yhteensopivuus kehittämisohjelman strategioiden ja läpileikkaavien teemojen kanssa
2. Aitoon ruohonjuuritason tarpeeseen perustuminen
3. Innovatiivisuus ja uusien toimintatapojen etsiminen
4. Pysyvien vaikutusten luominen
5. Uusien työpaikkojen synnyttäminen
6. Toiminnan kannattavuuden lisääminen
7. Riittävä omarahoitus ja henkilöresurssit
8. Realistinen panos-tuotos -suhde
9. Tasa-arvon edistäminen
10. Kestävän kehityksen edistäminen

Hallituksen kokouksen pisteytyksessä hanke voi saada nollasta kahteen pistettä kutakin valintakriteeriä kohti. Kaksi pistettä tarkoittaa, että hanke toteuttaa kriteeriä hyvin. Yhden pisteen saa, jos hanke toteuttaa kriteeriä jonkin verran. Nolla pistettä on tuomiona silloin, kun hanke ei toteuta kriteeriä lainkaan. Poikkeuksen muodostavat ns. pakolliset valintakriteerit (1. = 2/4p, 7. = 1/2p, 8. = 1/2p). Yhteenlaskettuna hankkeen arviointipisteet voivat siis vaihdella 0:sta 22:een. Puollettavien hankkeiden on saavutettava vähintään 16 pisteen taso.

Joutsenten reitti 
Joutsenten reitti ry
Aarnontie 2A (käynti 4.kerros)
38200 SASTAMALA

Toiminnanjohtaja PETRI RINNE
p. 040 555 3232
petri.rinne(a)joutsentenreitti.fi

Hankeneuvoja EEVA RAUKKO
p. 044 254 6694
eeva.raukko(a)joutsentenreitti.fi

Katso yhteystiedot

Joutsenten reitti ry on yksi maamme 55 alueellisesta kehittämisyhdistyksestä.

Yhdistyksen tavoitteena on ruohonjuuritason  kehittämishankkeita aktivoimalla ja rahoittamalla parantaa maaseudun elämän laatua.

Huittinen
Hämeenkyrö
Punkalaidun
Sastamala

Satunnainen poiminta hankerekisteristä:

Maridis tmi: Yritystoiminnan markkinoinnin kehittäminen

Tutustu hankerekisteriin

Logot vaihtoehto 1

Joutsenten reitti ry • Päästä ideasi lentoon Joutsenten reitillä! • YLÖS