Perustamistuki

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

Aloittava yritys

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:
1) palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus
3) muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet investointeja lukuun ottamatta. Tarvittaviin investointeihin voidaan erikseen myöntää investointitukea.

Yritystoimintaa suunnittelevan olisi hyvä osallistua yrittäjäkurssille tai testauttaa liikeideansa ja hakea neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ennen kuin hän ottaa yhteyttä Leader-ryhmään.

Perustamistuen edellytyksenä on, että yritystä ei ole perustettu ennen 1.1.2014.

Perustamistukea voidaan myöntää kaikille toimialoille lukuun ottamatta maataloutta ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. Paikallisille markkinoille suunnattuun palvelutoimintaan perustamistukea myönnetään vain perustellusta syystä.

Toimiva yritys

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassaan osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:
1) ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
2) osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin
3) muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on harjoitettu vähintään kolmen vuoden ajan.

Kokeiluhankkeet

Tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle.

Tuen myöntäminen

Tuen myöntämisen edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, jonka toteutumisen perusteella tuki maksetaan. Tuen tarpeen arvioimiseksi ja tukimäärän määrittämiseksi tukihakemukseen tulee liittää toimenpidesuunnitelma ja sen kustannusarvio.

Tuki maksetaan vähintään kahdessa erässä tukipäätöksessä vahvistettujen liiketoimintasuunnitemassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tukea voidaan myöntää enintään 35 000 euroa. Kokeiluhankkeissa maksimituki on 10 000 €.

Joutsenten reitti 
Joutsenten reitti ry
Aarnontie 2A (käynti 4.kerros)
38200 SASTAMALA

Toiminnanjohtaja PETRI RINNE
p. 040 555 3232
petri.rinne(a)joutsentenreitti.fi

Hankeneuvoja EEVA RAUKKO
p. 044 254 6694
eeva.raukko(a)joutsentenreitti.fi

Katso yhteystiedot

Joutsenten reitti ry on yksi maamme 55 alueellisesta kehittämisyhdistyksestä.

Yhdistyksen tavoitteena on ruohonjuuritason  kehittämishankkeita aktivoimalla ja rahoittamalla parantaa maaseudun elämän laatua.

Huittinen
Hämeenkyrö
Punkalaidun
Sastamala

Satunnainen poiminta hankerekisteristä:

Pirkan kylät ry: Sillanpään marssilaulu

Tutustu hankerekisteriin

Logot vaihtoehto 1

Joutsenten reitti ry • Päästä ideasi lentoon Joutsenten reitillä! • YLÖS