Hintatason selvittäminen ja kilpailuttaminen Leader-hankkeissa

Hankintoja tehtäessä on aina selvitettävä kustannusten kohtuullisuus eli yleinen hintataso.

Selvittäminen voidaan tehdä:

  • Julkisten hankintojen viitekustannuksilla
  • Käymällä myymälässä katsomassa
  • Nettikaupoissa tai esim. vertaa.fi:ssä
  • Sähköposti- tai puhelutiedustelulla

Yli 2500 € arvoisissa hankinnoissa on selvitettävä alueen hintataso puhelimitse, sähköpostitse, internetistä tai tarjouspyynnöin ja hintatason selvitys dokumentoitava valintaperusteineen kirjallisesti.

Yli 30 000€:n hankinnat on kilpailutettava Hilmassa.

Mitä eroa on hintatason selvittämisellä kirjallisesti ja kilpailuttamisella?

Kilpailutus tehdään aina kirjallisesti käyttäen kilpailutusasiakirjoja ja tarjoaja vastaa kirjallisesti kilpailutusasiakirjan pohjalta.

Toimittajan kirjallinen vastaus ja ilmoittama hinta sitoo toimittajaa ilmoitetun ajan.

Myös hintatason selvitys voidaan tehdä kirjallisesti. Mikäli kokonaisuus ei ole täysin määritelty (mm. voimassaoloaika, toimitusaika, muita ehtoja, joita on kilpailutusasiakirjoissa) hinta on parhaillaan voimassa oleva yleinen hinta, eikä juuri tälle hankinnalle tietyin ehdoin määritelty hinta.

Huomaa, että sopimusta hankinnasta ei saa tehdä ennen kuin hanke on vireillä, koska sopimuspäivämäärä katsotaan kustannuksen syntypäiväksi ja ennen hankkeen vireilletuloa syntynyt kustannusta ei katsota hankkeen kustannukseksi  ja sellaisena tukikelpoiseksi.

Tarjouspyyntö on kilpailutetun hankinnan tärkein asiakirja

Hankinnan ehtoja ei voi enää kesken hankinnan muuttaa.

Hyvällä tarjouspyynnöllä saadaan keskenään vertailtavia tarjouksia.

Malli-tarjouspyyntö (Word-tiedosto)

Kaikki hankinnat on dokumentoitava dokumentoitava

Tällä lomakkeella voi tehdä paikallisen hintatason selvityksen tai yhteenvedon tarjouspyynnöistä. Hintatason selvitys on pakollinen yli 2500€ hankinnoissa. Yli 10 000€ hankinnoista täytyy lähettää tarjouspyynnöt. Liitä oheen kopio alkuperäisestä tarjouspyynnöstä ja siihen saadut vastaukset tai esim. printscreenit hinnoista.

Hintatasoselvityksen dokumentointi (Word-tiedosto)

Joutsenten reitti 
Joutsenten reitti ry
Aarnontie 2A (käynti 4.kerros)
38200 SASTAMALA

Toiminnanjohtaja PETRI RINNE
p. 040 555 3232
petri.rinne(a)joutsentenreitti.fi

Hankeneuvoja EEVA RAUKKO
p. 044 254 6694
eeva.raukko(a)joutsentenreitti.fi

Katso yhteystiedot

Joutsenten reitti ry on yksi maamme 55 alueellisesta kehittämisyhdistyksestä.  Yhdistyksen tavoitteena on ruohonjuuritason  kehittämishankkeita aktivoimalla ja rahoittamalla parantaa maaseudun elämän laatua.

Huittinen
Hämeenkyrö
Punkalaidun
Sastamala

Satunnainen poiminta hankerekisteristä:

Satafood kehittämisyhdistys ry: Slow food -esiselvityshanke

Tutustu hankerekisteriin

Ideoitsija

Logot vaihtoehto 1

Joutsenten reitti ry • Päästä ideasi lentoon Joutsenten reitillä! • YLÖS